Bulgarca Tercüme Hizmetleri


Şirket Evraklarının Tercümesi

 • Bulgarca Sözleşme tercümesi
 • Bulgarca Ticaret Sicil Gazetesi tercümesi
 • Bulgarca Katalog tercümesi
 • Bulgarca Web Sitesi tercümesi
 • Bulgarca Kullanım Kılavuzu tercümesi
 • Bulgarca Faaliyet Belgesi tercümesi
 • Bulgarca Oda Kayıt tercümesi
 • Bulgarca SGK Dökümü tercümesi

Hukuki Belgelerin Tercümesi

 • Bulgarca Noter belgeleri tercümesi
 • Bulgarca Vekaletname tercümesi
 • Bulgarca Muvafakatname tercümesi
 • Bulgarca Taahhütname tercümesi
 • Bulgarca Mahkeme Kararı tercümesi
 • Bulgarca Boşanma kararı tercümesi
 • Bulgarca Tensip tutanağı tercümesi
 • Bulgarca Gerekçeli karar tercümesi
 • Bulgarca Tebligat tercümesi
 • Bulgarca Tebliğ talepnamesi tercümesi
 • Bulgarca Form 184 tercümesi
 • Bulgarca istinabe tercümesi

Genel Belgelerin Tercümesi

 • Bulgarca Pasaport tercümesi
 • Bulgarca Kimlik tercümesi
 • Bulgarca Nüfus kayıt örneği tercümesi
 • Bulgarca İkametgah tercümesi
 • Bulgarca Ehliyet tercümesi
 • Bulgarca Adli Sicil Kaydı tercümesi
 • Bulgarca Doğum Belgesi (Formül A) tercümesi
 • Bulgarca Evlilik Belgesi (Formül B) tercümesi
 • Bulgarca Diploma tercümesi
 • Bulgarca Transkript tercümesi
 • Bulgarca Ölüm Belgesi tercümesi