que es digital en opciones binarias iq option app iphone deletar conta iq options alarmas de opciones binarias para cuando invertir gratis

Yazar: admin

Web Sitesi Tercümeleri

Web Sitesi Tercümeleri

Firmalar için web siteleri; marka bilinirliklerini artırma ve uluslararası alanda kendilerini tanıtma noktasında oldukça iyi bir yöntemdir. Uluslararası sektörde var olmak isteyen firmalar, web sitelerinde birkaç farklı dil seçeneğini bulundurmalıdır. Böylelikle daha fazla internet kullanıcısına erişim sağlanmış olur. Türkçe web sitesi tercümelerinin istenen dile çevrilmesi için uzman tercümanlardan destek almalısınız. Web sitesi tercümelerinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlar;

 • Tercümesi yapılacak web sitelerinde belli bir kritere uymak ve belli adımları takip etmek gerekmektedir. Öncelikle çevirisi yapılacak olan kategoriler belirlenmelidir ve bu kategorilere göre çeviri yapılmalıdır. Fakat kategorileri göre çeviri yapılırken de karışıklık yaşanmaması adına kategorilerin ve alt başlıkların numaralandırılması gerekmektedir.
 • Başlıklar içinde bulunan yazıların tercümesi yapılırken cümleler kalıp halinde alınmalıdır. Bir cümleyi parça parça çevirmek anlam farklılığına sebep olabilir. Bunun yerine öncelikle cümle okunmalı  ve ne anlatılmak istendiğine karar verilmelidir. Ardından anlam bütünlüğü bozulmayacak bir biçimde web sitesi tercümelerinin yapılması gerekmektedir.
 • Web sitesinin sektörü belirlenerek gereken teknik terminolojinin çıkarılması ve web sitesi sayfalarının hedef dilde, doğru ve net bir biçimde tercüme edilmesi gerekmektedir.

Web sitenizi hangi dile çevirmek istiyorsanız Troy Tercüme‘ye bildirmeniz yeterlidir. Alanında uzman tercümanlarımız ile şimdiye kadar yüzlerce web sitesi tercümesini gerçekleştirdik.

Yazar: admin

Deşifre

Deşifre

Deşifre; bilgisayar formatında kaydedilmiş her türlü dijital data, ses ve görüntü dosyaları için verilen tercüme hizmetidir. Toplantı kayıtları, konferans, seminer, televizyon, sinema, konser, radyo kayıtları bu kapsamda değerlendirilir. Gerek Türkçe dosyaların gerekse diğer tüm dillerdeki ses ve görüntü dosyalarının deşifresi yapılmaktadır.

Deşifre, Türkçe dilinde yapılan dijital kayıtların yine Türkçe olarak kağıda dökülmesidir. Bunun yanında yabancı dildeki dijital kayıtların yine aynı dilde yazıya geçirilmesini de sağlar. Kağıda aktarma işlemi tamamlandıktan sonra istenirse istenen farklı bir dile tercüme edilebilir. Özellikle toplantı, konferans, seminer vb. kayıtların yazılı metin haline gelmesi hem iş hayatında hem de günlük hayatta pek çok kolaylık sağlar.

Deşifre; farklı bir dilde konuşma yapan kişinin, konuşma aksanı ve hızı gibi faktörlerin devreye girmesiyle dinleme sırasında net bir biçimde algılanamayan konunun, yazılı bir metin haline getirilerek netlik kazanmasını sağlayan bir hizmettir. Bu işlemde hem görsel hem de işitsel bir kayıttan yazıya aktarılan metinlerin altyazı hazırlama noktasında da faydası olacaktır. Bu hizmet sayesinde;

 1. Toplantıda notlarınızı çalışanlar ve yöneticilerle yazılı olarak paylaşabilir, imzaya hazır bir metin haline getirebilirsiniz.
 2. Seminer notlarınızı istediğiniz zaman kontrol edebilir, gereken düzenlemeleri gerçekleştirebilirsiniz.
 3. Konferans notlarınızı ileride daha kolay bir şekilde ulaşabilmek adına arşiv haline getirebilirsiniz.
 4. Ses kaydında bulunan bir bilgiye gereksinim duyduğunuz noktada ses kaydını baştan sona dinlemek zorunda kalmazsınız.

Troy Tercüme olarak verdiğimiz deşifre hizmeti ile ilgili daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yazar: admin

Bilimsel Tercüme

Bilimsel Tercüme

Bilimsel özellik taşıyan ve akademik olan bütün metinler ile bilimsel ve akademik niteliğinde olan tüm belgelerin çevirilerine “bilimsel tercüme” ismi verilir. Lisans, yüksek lisans, doktora tezleri, her türlü bilimsel makale ve teorik çalışma notları, araştırma-geliştirme çalışmaları bu alana girer. Bilimsel tercüme kapsamına giren çalışmalar; teknik, beşeri, sosyal, iktisadi ve tıbbi alanlarda olabilir. Bilimsel tercüme yapan kişilerin belli başlı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler;

 1. Öncelikle terminoloji bilgisine sahip olunması gerekmektedir. Terminoloji; bilim, sanat, meslek veya teknik alanlara özgü olan terimlerin tümüne verilen isimdir.
 2. Bilimsel makaleler anlaşılması güç metinlerdir. Fakat tercümenin anlaşılır olması gerekmektedir.
 3. Tercüme yapan kişi, çalışmanın gerçekleştirildiği alan ile alakalı geniş bir bilgiye sahip olmalıdır.

Troy Tercüme olarak; Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, vb. üniversitelerde görev yapan akademik personel için biyoloji, tarih, tıp, madencilik, elektrik, elektronik, vb. çok çeşitli konularda sürekli olarak tercüme yapıyoruz. Bugüne kadar tercümesini yaptığınız çok sayıda makale yurt dışı yayın yapan dergilerden sorunsuzca onay almıştır.

Bilimsel Tercüme Türleri Nelerdir?

Tez ve Araştırma Belgeleri

Bu belgeler; lisans bitirme tezleri, yüksek lisans, doktora tezleri ve bu tezleri yazarken hazırlanan araştırma raporlarını kapsar. Uzun ve yorucu bir dönem olan tez hazırlama sürecinde Troy Tercüme olarak titiz bir biçimde çalışmaktayız. Bu belgeleri alanında profesyonelleşmiş çevirmenlerle çalışıyoruz.

Akademik Sunumlar

Akademik sunumlar çevrilirken sunumun kime yapılacağı büyük önem taşır. Eğer sunum yapılacak kişiler uzman kişilerse terminoloji terimlerinde çok fazla çeviriye gerek duyulmamalıdır. Ancak alanında uzman olmayan kişilere sunum yapılacaksa terminoloji terimleri yorum katılarak açıklanabilir.

Akademik Analiz&Anketler

Akademisyenler, tezlerini kanıtlamak amacıyla hedefledikleri kitleye uygun bir anket çalışması yaparlar. Bu anket çalışmasının sonuçları tezin önemli bir parçasıdır. Bu neden anketlerde ve analizlerinde herhangi bir yanlış yapılmamalıdır. Küçük bir hata çalışmanın sonucunu etkileyebilir ve akademisyeni olumsuz yönde etkileyebilir.

Akademik Projeler

Akademik bir projeye imza atan akademisyenler, bu projelerini uluslararası alanlarda sunabilmek için bilimsel tercümeye ihtiyaç duyarlar.

 

Bilimsel tercüme hizmeti için bizimle iletişime geçmek istiyorsanız ilgili linke tıklayarak iletişim bilgilerimize ulaşabilirsiniz.

Yazar: admin

Resmi Tercümeler

Resmi Tercümeler

Noterden yemin belgeli profesyonel mütercimlerin yaptığı, yasal sorumluluk gerektiren belge tercümeleri Resmi Tercümeler kapsama girer. Bu tercümeler yeminli tercüme olarak da bilinir. Resmi tercümeleri yeminli tercümanlar yapar. Yeminli tercüman; bildiği dili resmi belgelerle kanıtlayan ve noterler tarafından hazırlanan yemin zaptına sahip olan kişilerdir. Yeminli tercüman belgesine sahip olmak için şu niteliklerin karşılanıyor olması gerekir;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
 2. Türkçe’yi ve çeviri yapacağı dili çok iyi bilmelidir.
 3. Dil bildiğine dair üniversite diplomasının olması gerekir.
 4. Tercüme bürosuna bağlı halde çalışmalıdır.
 5. Bu büronun çalıştığı noterde yemin zaptı hazırlanır ve tercüman noter önünde tarafsız ve doğru bir şekilde hem yazılı hem de sözlü tercüme hizmeti vereceğine yemin etmelidir. Bu işlem yapılmadan belge almak mümkün değildir.

Resmi Tercümelerin Faydaları Nelerdir?

Resmi Tercüme hizmetleri Noter Kanununca anlaşmalı T.C. vatandaşı tercümanlarımız tarafından verilir. Noter onaylı tercümeler arasında vize işlemleri için gerekli her türlü evrak, diploma, ihale dokümanları, şirket evrakları, vb. yer almaktadır. Yeminli tercüme yapılan belgelerde tercümanın imza ve kaşesi bulunduğundan bütün tercüme işlemlerinde doğru ve orijinale bağlı kalındığı kanıtlanmaktadır. Ayrıca yeminli tercüme yaptırdığınız bütün belgeler resmi kurumlarda geçerlidir. Resmi çevirili belgeler genellikle devlet dairelerinden, üniversitelerden, bankalardan ve konsolosluklardan talep edilir. Bunların yanında bu belgeler otomatik olarak noter tasdikli olacaktır.

Troy Tercüme’de şu anda İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Arapça, Rusça, Ukraynaca, Bulgarca, Gürcüce dillerinde yeminli tercümanlar bulunmaktadır. Resmi tercüme hizmeti almak istiyorsanız sunduğumuz numaralardan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yazar: admin

Hukuki Tercümeler

Hukuki Tercümeler

Hukuki tercüme, faaliyet gösterdiği alan noktasında kısıtlı gibi görünebilir fakat adli davalar ve vakalarda hazırlanan belge ve dokümanların tercümesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin turizm potansiyelinin yüksek ve yurt dışı bağlantısı bulunan kişi sayısının çok olması nedeniyle pek çok dilde bu hizmete ihtiyaç duyulmaktadır. Şimdiye kadar çok sayıda Hukuk ve Yönetmenlikler kapsamında hazırlanmış her türlü hukuki içerikli belge ve metinlerin tercümesini yaptık. Bunların arasında, çeşitli kanunların ve yönetmeliklerin tercümesi, dava dosyaları, boşanma evrakları vb. yer almakta olup, konularında uzman Hukuk Fakültesi Mezunu avukat tercümanlarımızla çalışmaktayız.

İçeriği sebebiyle özel bir terminolojiye sahip olan hukuki metinler, ileri düzeyde tercümanlık ve hukuki bilgi gerektirir. Hem dil yapısı hem de kullanılan kelimelerin anlamları özel bir bilgi birikimini ve deneyimini gerektirmektedir. Bu nedenle hukuk terminolojisine hakim olmayan ya da hukuk eğitimi almayan kişilerin hukuki tercüme yapması pek çok problemi beraberinde getirebilir. Bu problemlerin yaşanmaması için hataya yer verilmemesi gerekir. Pek çok tercüme türünde herhangi bir hata telafi edilebilir fakat hukuki çeviri noktasında hataya yer yoktur.

Sektör olarak bakıldığında hukuki tercüme özellikle ithalat ve ihracat faaliyetlerine yer veren işletmeler için oldukça önemlidir. Şirketler arası ya da kişiler arası vekaletnamalerin çevirisi ve bu çevirilerin adli organlarda birinci derece delil olarak alınması bu tercümenin ne kadar önemli olduğunun kanıtıdır. Troy Tercüme olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz ve bu bilinç doğrultusunda verdiğimiz hukuki tercüme hizmetinden yararlanmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yazar: admin

Medikal (Tıbbi) Çeviri

Medikal (Tıbbi) Çeviri

Medikal (tıbbi) çeviri; sağlık alanında gereken tercüme hizmetidir. Tıbbi dokümanların tümü ve ecza sektöründe bulunan prospektüsler de olmak üzere tıpta bulunan tüm bilimsel makaleler, medikal tercüme kapsamındadır. Doktor raporları, reçeteler, medikal araçların patent çevirileri ve kullanım klavuzları, tanıtım broşürleri, teşhis ve tedaviyi açıklayan belgeler, klinik raporlar, üniversite ve sağlık yayınlarında yer alan tıbbi makaleler ve araştırma raporları, sağlık sektörüne ait tanıtım amaçlı metinler medikal (tıbbi) çevirinin alanlarıdır.

Diğer çeviri türleriyle karşılaştırıldığında bu çeviri oldukça önem verilmesi gereken bir alandır ve konuya hakim olan uzmanlar tarafından çevirilerin yapılması gerekmektedir. Troy Tercüme’de medikal çeviriler sadece Tıp Fakültesi mezunu, çok iyi derecede yabancı dil bilen doktorlara yaptırılmaktadır. Binlerce sayfa tıbbi makale, tıbbi cihaz kataloğu, CE sertifikası, Uygunluk Beyanı çevirdik. CE Sertifikaları tarafımızdan tercüme edilip, onaylanıp, noterden onayları yaptırıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınmak üzere danışman firmamıza yönlendirilmektedir. Tıp alanında birçok yerli ve uluslararası firmayla çalışmaya devam etmekteyiz.

Medikal (tıbbi) çeviri hizmeti almak istiyorsanız iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilir, ofisimizi ziyaret edebilir veya online olarak teklif alabilirsiniz.

Yazar: admin

Teknik Tercümeler

Teknik Tercümeler

Uluslararası bilgi ve teknoloji alışverişinin artmasıyla günlük hayatımızın her noktasında teknik bilgiye gereksinim duymaya başladık. İthal edilen küçük bir cihazdan devasa büyüklükteki makinelere kadar her ürünün kimliklerinin ve kullanım kılavuzlarının doğru aktarılması gerekir. Bu noktada devreye teknik tercüme girer. Radar sistemleri, havacılık sistemleri, raylı sistemler, meteorolojik gözetleme sistemleri, radyo alıcıları sistemleri, havaalanlarına kurulacak olan teknik sistemler, çok sayıda EN ISO standartları tercümesi, yazılım tercümeleri, tıbbi cihaz katalogları, her türlü iş makinası, araba, ticari ve zirai araçlar, bakım donanımları, tren, uçak ve helikopter, her tür makineler, donanımlar, cihazlar vb. teknik içerikli belgeler ve kullanım kılavuzları teknik tercüme kapsamındadır.

Teknik tercüme yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlar;

 1. Teknik tercümeler oldukça dikkat gerektiren bir konudur. Alanında uzmanlaşmayan, sadece dil bilgisi olan kişiler tarafından bu tercümelerin yapılması mümkün değildir. Mühendis kökenli, mekanik bilgisi olan uzman tercümanlar tarafından bu tercümelerin yapılması gerekmektedir.
 2. Tercümanın oldukça yalın bir dil kullanması gerekmektedir. Belirsiz, farklı anlamlar taşıyabilecek ifadelerden kaçınmalıdır. Bu tercümelerin hedef kitlesi son kullanıcı olduğu için çevirilerde soru işareti bırakacak anlamlara yer verilmemelidir.
 3. Ana metin karmaşık ve uzun cümlelerden oluşabilir. Teknik çeviri yapan kişi gerektiği durumlarda bu cümleleri bölerek, anlatılmak isteneni birkaç cümleyle net bir şekilde açıklayabilmelidir.
 4. Çeviri yapılmadan önce kaynak dilde kalacak kısımlar için anlaşmaya varılmalıdır. Teknik bir terimin Türkçe’ye çevirilip çevirilmeyeceği belirlenmelidir.
 5. Tercüme sırasında terminolojiden yararlanılması gerekmektedir. Terminoloji sayesinde teknik terimlerin karşılıkları kavranmış olur.

Troy Tercüme Bürosu olarak alanında uzmanlaşmış tercümanlar ile hizmet veriyoruz. Teknik tercüme hizmeti almak istiyorsanız, çevirisini yaptırmak istediğiniz metni online olarak tarafımıza iletebileceğiniz gibi, ofislerimize gelerek de hizmet alabilirsiniz.

Yazar: admin

Ticari Tercümeler

Ticari Tercümeler

Ticaret; kazanç sağlamak amacıyla yapılan bütün alım satım işlemlerine verilen isimdir. Ticari tercüme ise her türlü ticari sözleşme, şirket evrakı, Ticaret sicil gazeteleri, sertifika, Rapor, Ticari evrak, Toplantı Tutanakları, Fizibilite Raporları, Araştırma Yazıları, Teklifler, Finans işlemleri, Bankacılık, Uluslararası Taahhütler gibi her türlü ticari belge ve yazışmaların tercümesini içerir. Ticari tercümelerde dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır;

 1. Ticarete yönelik terminolojiye hakim olunmalıdır.
 2. Ana metine sadık kalınmalıdır.
 3. Teknik terimler çevirilmemelidir.
 4. Çevirilerin hatasız ve eksiksiz olması gerekmektedir.
 5. İşletme, iktisat, ekonomi, finans ve ticaret alanlarında deneyimli ve uzman tercümanlarla çalışılmalıdır.

Ticari tercümeleri alt başlıklar halinde inceleyecek olursak;

Bankacılık: Çok fazla veri akışının yer aldığı bankacılık sektörü ticari tercümelerin en fazla tercih edildiği alanlardan biridir. Bu alandaki tercümeler; banka dekontları, hesap özetleri, hesap ekstreleri, raporları, bankacılık dokümanları ve yazılımlarıdır.

İş Ortaklığı: Ülkemizde faaliyet gösteren pek çok şirket yurt dışı desteklidir. Yurt dışında yer alan şirketlerle iş ortaklığı durumunda ticari tercümeler oldukça işe yaramaktadır. Tarafların birbirini anlayabilmesi, şartların açıkça belirtilerek taraflara iletilmesi bu tercümenin kapsamına girer.

Ekonomi ve Finans: İhaleler ve uluslararası taahhütler, ticari metinler ve sözleşmeler bu çeviri kapsamındadır. Herhangi bir hatayı kaldıramayacak olan bu sektör için çalışacak tercümanların, uzman kişilerden oluşması gerekmektedir.

Ticaret Hukuku: Hukuki metinler olduğundan farklı anlama gelecek hiçbir ifadeye yer verilmemesi gerekmektedir. Hukuk terminolojisine ve uluslararası hukuk mevzuatına hakim kişilerce çeviri yapılmalıdır.

Yatırım ve Sermaye Piyasası: Sermaye; fon sahibi kişilerin birikimlerini yatırım amaçlı kullanarak kazanç elde etmesi anlamına gelir. Bu piyasada etkili olabilmek adına bu tercümeden yararlanılması gerekmektedir.

Pazarlama: Satış mektupları, ihale teklif dosyaları, yatırım ve fiyat teklifleri pazarlama kapsamında değerlendirilir. Pazarlama ile ilgili tüm bu metinler ticari tercümanlar tarafından çevrilmelidir. Çünkü en ufak bir harf hatası dahi iş alamamaya kadar gidebilir.

 

Troy Tercüme bünyesinde bulunan, alanında uzman ticari tercümanlardan hizmet almak istiyorsanız anasayfada sunduğumuz iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Dilerseniz online olarak çevirinizi tarafımıza iletebilirsiniz.

Web Sitesi Tercümeleri
Deşifre
Bilimsel Tercüme
Resmi Tercümeler
Hukuki Tercümeler
Medikal (Tıbbi) Çeviri
Teknik Tercümeler
Ticari Tercümeler