Tercüme Bürosu Ne Yapar?

Tanrı’ya ulaşmak için inşaa edildiğine inanılan Babil Kulesi, efsaneye göre Tanrı, kendisine ulaşmaya çalışan insanların kendini beğenmişliğine kızması üzerine, o zamana kadar aynı dili konuşmakta olan insanların dillerini karıştırarak birbirlerini anlamalarını engeller ve yıkılır. Tercümanlık mesleğinin de bu olay üzerine ortaya çıktığına inanılır.

Tarih boyunca insan gruplarının, halkların, devletlerin, imparatorlukların birbirleriyle etkileşimlerinde tercümanlık mesleğinin önemi ortaya çıkar. Anlaşmalar, ticari ilişkiler, farklı dilleri konuşan insanlar arasındaki iletişimi sağlayan tercümanlar olmadan mümkün olmamıştır.

Uygarlığın gelişimiyle birlikte insanoğlunun bilgi birikimi ve milletler arası ticaret de artmış ve devletleri birbirine bağlayan kişiler olan tercümanlar ön plana çıkmıştır.

Mesleğimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla Türkiye’de üretilen bir teknolojiye ait patenti Almanya’da tescil ettirip ürettirmekten, Finlandiya’da işlenen bir suçun Türkiye’de yargılanmasını sağlamaya, Amasya’da üretilen elma gibi tarım ürünlerinin ihracat işlemlerine, herhangi bir ülkedeki yüksek öğrenim diplomasının Türkiye’de tanınması için gerekli işlemlerden, aranan bir suçlunun yurtdışında tutuklanıp Türkiye’ye iade işlemlerine kadar sayısız alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplumlar arasındaki etkileşim ve işbirliği devam ettiği sürece de çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.