Bilimsel Tercüme

  1. Öncelikle terminoloji bilgisine sahip olunması gerekmektedir. Terminoloji; bilim, sanat, meslek veya teknik alanlara özgü olan terimlerin tümüne verilen isimdir.
  2. Bilimsel makaleler anlaşılması güç metinlerdir. Fakat tercümenin anlaşılır olması gerekmektedir.
  3. Tercüme yapan kişi, çalışmanın gerçekleştirildiği alan ile alakalı geniş bir bilgiye sahip olmalıdır.

Troy Tercüme olarak; Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, vb. üniversitelerde görev yapan akademik personel için biyoloji, tarih, tıp, madencilik, elektrik, elektronik, vb. çok çeşitli konularda sürekli olarak tercüme yapıyoruz. Bugüne kadar tercümesini yaptığınız çok sayıda makale yurt dışı yayın yapan dergilerden sorunsuzca onay almıştır.

Bilimsel Tercüme Türleri Nelerdir?

Tez ve Araştırma Belgeleri

Bu belgeler; lisans bitirme tezleri, yüksek lisans, doktora tezleri ve bu tezleri yazarken hazırlanan araştırma raporlarını kapsar. Uzun ve yorucu bir dönem olan tez hazırlama sürecinde Troy Tercüme olarak titiz bir biçimde çalışmaktayız. Bu belgeleri alanında profesyonelleşmiş çevirmenlerle çalışıyoruz.

Akademik Sunumlar

Akademik sunumlar çevrilirken sunumun kime yapılacağı büyük önem taşır. Eğer sunum yapılacak kişiler uzman kişilerse terminoloji terimlerinde çok fazla çeviriye gerek duyulmamalıdır. Ancak alanında uzman olmayan kişilere sunum yapılacaksa terminoloji terimleri yorum katılarak açıklanabilir.

Akademik Analiz&Anketler

Akademisyenler, tezlerini kanıtlamak amacıyla hedefledikleri kitleye uygun bir anket çalışması yaparlar. Bu anket çalışmasının sonuçları tezin önemli bir parçasıdır. Bu neden anketlerde ve analizlerinde herhangi bir yanlış yapılmamalıdır. Küçük bir hata çalışmanın sonucunu etkileyebilir ve akademisyeni olumsuz yönde etkileyebilir.

Akademik Projeler

Akademik bir projeye imza atan akademisyenler, bu projelerini uluslararası alanlarda sunabilmek için bilimsel tercümeye ihtiyaç duyarlar.

×