Hukuki Tercüme

Hukuki tercüme, faaliyet gösterdiği alan noktasında kısıtlı gibi görünebilir fakat adli davalar ve vakalarda hazırlanan belge ve dokümanların tercümesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin turizm potansiyelinin yüksek ve yurt dışı bağlantısı bulunan kişi sayısının çok olması nedeniyle pek çok dilde bu hizmete ihtiyaç duyulmaktadır. Şimdiye kadar çok sayıda Hukuk ve Yönetmenlikler kapsamında hazırlanmış her türlü hukuki içerikli belge ve metinlerin tercümesini yaptık. Bunların arasında, çeşitli kanunların ve yönetmeliklerin tercümesi, dava dosyaları, boşanma evrakları vb. yer almakta olup, konularında uzman Hukuk Fakültesi Mezunu avukat tercümanlarımızla çalışmaktayız.

İçeriği sebebiyle özel bir terminolojiye sahip olan hukuki metinler, ileri düzeyde tercümanlık ve hukuki bilgi gerektirir. Hem dil yapısı hem de kullanılan kelimelerin anlamları özel bir bilgi birikimini ve deneyimini gerektirmektedir. Bu nedenle hukuk terminolojisine hakim olmayan ya da hukuk eğitimi almayan kişilerin hukuki tercüme yapması pek çok problemi beraberinde getirebilir. Bu problemlerin yaşanmaması için hataya yer verilmemesi gerekir. Pek çok tercüme türünde herhangi bir hata telafi edilebilir fakat hukuki çeviri noktasında hataya yer yoktur.

Sektör olarak bakıldığında hukuki tercüme özellikle ithalat ve ihracat faaliyetlerine yer veren işletmeler için oldukça önemlidir. Şirketler arası ya da kişiler arası vekaletnamalerin çevirisi ve bu çevirilerin adli organlarda birinci derece delil olarak alınması bu tercümenin ne kadar önemli olduğunun kanıtıdır. Troy Tercüme olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz ve bu bilinç doğrultusunda verdiğimiz hukuki tercüme hizmetinden yararlanmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.