Hukuki Tercüme

İçeriği sebebiyle özel bir terminolojiye sahip olan hukuki metinler, ileri düzeyde tercümanlık ve hukuki bilgi gerektirir. Hem dil yapısı hem de kullanılan kelimelerin anlamları özel bir bilgi birikimini ve deneyimini gerektirmektedir. Bu nedenle hukuk terminolojisine hakim olmayan ya da hukuk eğitimi almayan kişilerin hukuki tercüme yapması pek çok problemi beraberinde getirebilir. Bu problemlerin yaşanmaması için hataya yer verilmemesi gerekir. Pek çok tercüme türünde herhangi bir hata telafi edilebilir fakat hukuki çeviri noktasında hataya yer yoktur.

Sektör olarak bakıldığında hukuki tercüme özellikle ithalat ve ihracat faaliyetlerine yer veren işletmeler için oldukça önemlidir. Şirketler arası ya da kişiler arası vekaletnamalerin çevirisi ve bu çevirilerin adli organlarda birinci derece delil olarak alınması bu tercümenin ne kadar önemli olduğunun kanıtıdır. Troy Tercüme olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz ve bu bilinç doğrultusunda verdiğimiz hukuki tercüme hizmetinden yararlanmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

×