Finansal Tercüme

Finansal çeviri, ekonomi ve finans alanında uzmanlaşmış bir disiplindir. Finansal çevirinin kendine özgü kavramları, kelime dağarcığı vardır ve özel bilgi gerektirir.
Finansal çeviriler gittikçe daha gerekli hale gelmektedir.
Küreselleşme nedeniyle finansal çevirilere olan talep artmaktadır.
Belli başlı finansal tercüme konuları aşağıda yer almaktadır:
Emlak – konut kredisi belgeleri, mali belgelerin çevirisi, gelir beyanlarının tercümesi.
Sigorta – poliçe tercümesi, yıllık raporlar, denetçi raporları, emeklilik planları, sigortayla ilgili diğer belgelerin çevirisi.
Ekonomi – teknik incelemeler, piyasa çalışmaları, analizler, ekonomi makalelerinin tercümesi.
Bankacılık – hesap ekstresi tercümesi, bilanço tercümesi, finansal tabloların tercümesi, kredilerler ilgili evrakların tercümesi.
İşletme ve Muhasebe – nakit akış tabloları, iş planları, bilançolar, finansal anlaşmaların çevirileri.
Yatırım – Tahviller, tahviller, hisse senetleri, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu için raporların tercümesi.
Vergiler – Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) belgeleri, vergi raporları, beyannamelerin tercümesi

×